SexeducatioLinkek

Kutatások

A kosárban 3 termék található -2500 Ft értékben
Kosár megtekintése, rendelés leadása

Időpont

intézmény

partnerek

Eredmény

2009-2011

USZSE,  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.3.1. „PROHARO” Projekt

USZSE

„Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására c. program keretén belül: Felkészítés az önálló családi életre c. program

2009

Országos Egészségfejlesztő Intézet

14001-10/2008/0003EGP

 

Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet

 

Egészségnevelés az általános iskolákban: lehetőségek és realitás

Tanári  felkészítés

2009

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (EMKI)

TK-8/125/81/2008

 

Az iskolai egészségfejlesztési irányelvben megvalósuló, szexuális egészség magatartásra irányuló nevelési módszerek, technikák, projektek, programok áttekintése és összefoglalása

 

2009

EÜ Minisztérium, Nemzeti AIDS Bizottság

III/1-343-2009

OEFI

 

AIDS Világnapi hírlevél és plakát a közoktatási intézményekben. „Élek a jogaimmal!”

2008

Fővárosi Önkormányzat

18-2062/2007

Országos Egészségfejlesztő Intézet

Védd magad!

Pedagógusok képzése a fiatalokat érintő szexuális veszélyek, rizikómagatartás, gyermekbántalmazás és gyermekvédelem témakörben.

2008

Országos Egészségfejlesztő Intézet

4198-2/2007-0003EGP

EÜ Minisztérium, Nemzeti AIDS Bizottság

2008. dec. 1. AIDS Világnap megrendezése, középiskolásoknak

2007-2008

NCA orsz. 08-0468 működés, Lábon állva

S.E. Közeg. Intézete

Alapítvány működési támogatása

2007-2008

NCA határok nélkül NK 08-0204

S.E. Közeg. Intézete

Lefoe Ausztria

Migráló prostituáltak a határon

2006-2007

Budapest Főváros Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

 

S.E. Közegészségtani Intézete

Prevenció az iskolai prevenciós munkában: kiégettség, fásultság elkerülése, mentális megerősítés a prevenciót folytató iskolai  egészségnevelő teamnek

2006-2007

HEFOP/Tatabánya, 2.3.2.2-2004-08-0004/2.0

USZSE-Tatabánya

Munkerőpiaci rehabilitáció

2006-2007

23443-1/2006-003 EGP

Egészségügyi Min. OEFI

Középiskolai egészségnevelés

2006- 2007

NCA Civil sajtó  CIV-1

01910/22/06K01

 

Hírlevél, írott sajtó

2005-2006

NCA Nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének, átadásának segítése.

Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézete

Képzők képzése: szakmai képzés a prostituáltakkal dolgozók számára kortárs oktatók képzésére – külföldi példa hazai elterjesztése

2005-2006

Budapest Főváros Közgyűlése Városrendészeti Bizottsága

közbiztonsági pályázatához

S.E. Közegészségtani Intézete

Közbiztonság.  „Ne félj, előzd meg!”

Pedagógusok képzése gyermekbán-talmazás és gyermekvédelem

2005-2006

Igazságügyi Minisztérium

Bűnmegelőzési kutatás  és modellprojektek megvalósítása

1319/2005/OBMB

S.E. Közegészségtani Intézete

Kutatás nevelőotthonban és nevelőintézetben élő fiatalok között az áldozattá válás megelőzése érdekében

2005-2006

EÜ. Min. OEFI

96-132/2005-0017NÜF/3

 

S.E. Közegészségtani Intézete

HIV/AIDS prevenció, az ifjúság biztonságos szexuális életre nevelése

 

2005-2006

NCA  vizsgálatok, felmérések és kutatások támogatására

01229/22/05

S.E. Közegészségtani Intézete

Kutatómunka NGO-k hatékony működésének elősegítése

2005-2006

NCA képzések támogatása

00243/22/05K06

OEFI

Konfliktuskezelés és együttműködés: összefogás a hatékonyság érdekében

2005

Fővárosi Önkormányzat

Civil Szervezetek

S.E. Közegészségtani Intézete, OEFI

a középiskolai pedagógusok

iskolai egészségfejlesztése

2005

Fővárosi Közgyűlés európai integrációs és Külügyi Bizottsága

Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézete, OEFI

Az E.U. kommunikációs tevékenység, nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének segítése

2005

NCA Országos Hatókörű Civil Szerv. Támogatásának Koll.

S.E. Közegészségtani Intézete

Működési támogatás

2004-2005

ESZCSM, OEFI Johan Béla Nemzeti Program

OEFI, , Sulinet, OM, Drogmegelőzési Intézet, S.E. Közeg.Int. GYISM

Családi életre nevelés HIV/AIDS megelőzés iskolai programja

Tankönyv diákoknak, tanároknak

2004-2005

IOM International Organisation for Migration

BM, OM, IM,  Interpol, 

Train the trainers, Emberkereskedelem megelőzése, nemzetközi program

2004-

IOM International Organisation for Migration

(Train the Trainers), monitor.

 

Emberkereskedelem megelőzése, kormányzati és  civil szervezetek hálózatépítése, teljesítménynövelése.

2003-2004

IOM International Organisation for Migration

ÁNTSZ, SOTE,

Zala-, Somogy, Tolna megyei Önkormányzat

Idős romák szociális, egészségügyi állapotának felmérése, ellátásának megszervezése

2003-2004

ESZCSM Johan Béla Népegészségügyi program

OEFI

Primer prevenciós oktatás és módszertani anyagok készítésére az AIDS  STD prevenciójára

2003-2004

IOM International Organisation for Migration

ÁNTSZ, SOTE,

Zala-, Somogy, Tolna megyei Önkormányzat

Idős romák szociális, egész-ségügyi állapotának felmérése, ellátásának megszervezése

2003-2004

Esélyegyenlőségi Kormányhivatal (MEH)

XXIII-4533/2003

 

Serdülők számára készített oktatási könyv,  emberkereskedelem és erőszak megelő-zésére: „Veled is megtörténhet”

2003-2004

ESZCSM,OEFI Johan Béla Nemzeti Program:

48160-36/03-0017 NÜF OEFI

MPÉE

Intézeti fiatalok képzése, utcai prostituáltak egészségügyi felvilágosítása

2003-2004

ESZCSM,OEFI Johan Béla Nemzeti Program

S.E. Közeg. Int.

Dohányzásmegelőző program

2003-2004

Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért

 

 

Kutatómunka, prostitúció és az őket segítő magyarországi civil szervezetek térképének elkészítésében, hatékonyságvizsgálat HR

2003-2004

ESZCSM,OEFI Johan Béla Nemzeti Program,

36417-19/2003-0017

-

Szexuális betegségek, AIDS megelőző oktatási anyag CD-rom készítése középiskolás fiataloknak

2002-2003

Soros

Cigány Kulturális és Módszertani Központ Kecskemét

896 sz. program

Szociális  és egészségügyi segítőképzés, egészségügyi bázisállomás létrehozása

 

 

2002-2003

IOM International Organisation for Migration

Belügy Minisztérium,

Oktatási Minisztérium

Emberkereskedelem megelőzése középiskolai oktatásban

2002

IOM International Organisation for Migration

Sződcsörög Önkormányzat, Karcag, Nagyatád, Edelény, Kecskemét roma közössége

IOM RCA/2

roma-nőklubokban anti-diszkriminalizációs, egészségvédő és egészség megőrző felkészítő tréning kidolgozása

2001-2002

Soros

Cigány Kulturális és Módszertani Központ Kecskemét

896/85.sz.

Roma egészségügyi rehabilitációs program, egészségügyi segítőképzés

 

2000-2001

.

Soros 

 

Utcai Szociális Segítők Egyesülete (Tatabánya, Reriféria Egy. (Nyíregyháza) Napfényt az Életnek(Miskolc)

892/5

Utcai szociális gondozó-képzés (street-worker) képzési program

Információs hálózatépítés

1998/99

Fogyatékosok Országos Szövetsége

MKM

Fogyatékosok szexuális nevelése tankönyv előkészítés

1997

OKKRI Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet

SOTE

BAZ-megye pedagógusképzés

Prostitúció prevenciója

1996-97

Szexológia Műhely

Magyar Szexológiai Társaság

AISZED (AIDS, Szex Edukációs Hírlevél

2 évfolyam

1996

MKM, OKI 

 

Eszterházy Tanárképző Főiskola

szexuálpedagógiai (konzerv) tanterv kidolgozása

1995-2003

Down Egyesület

Szex edukációs Alapítvány

Szülői csoport szervezése

1994-98

Kiút Veled Egyesület

Szociális Minisztérium

Utcai szociális munka gyakorlata, tankönyv készítés

1993-94

Népjóléti Minisztérium

SOTE

AIDS oktató könyv elkészítése

1991-től

Szex Edukációs Alapítvány

SOTE, OM.

ESZCSM, Belügy Minisztérium,

Oktató anyagok elkészítése (CD, video, rádió sorozat, plakátok)

1997-ben a Hungarodidakt ezüst díját kapta

Nemzetközi együttmûködés, kutatások, programok

Intézmény

Idõpont

partnerek

Téma

Eu Comission

H-CUBE

http://www.hcube-project.eu

2009

2011

No2008207, 

Univ. degli Studi di Sassari  Italy

HBV-HCV-HIV: three different and serious threats for European young people. A network to study and to face these challenges in EU.

Eu Comission: Lend@Hand Project

http://www.tampepitalia.it/lend_hand/lend_hand_it.php 

2008-

2010

Italy

30-CE-0195978/00-08

The project aims at promoting best practices in forced or voluntary return system of women victims of human beings trafficking

Eu Com. DG SANCO F4 TAMPEP 8

http://tampep.eu

2008-

2010

Neatherlands

No 2006344

Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP)

Eu. Com. DG SANCO F4  TAMPEP 7

http://tampep.eu/documents/report_tampep_7.pdf

2004

2007

Neatherlands

No° : 2004320

Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP)

Eu Com.:DG SANCO F4 TAMPEP 6

http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/com_diseases/documents/fp_commdis_2002_frep_17_3_en.pdf

 

2000

2003

Neatherlands

2000/SID/053

Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP)

Eu Com. AIDS and Mobility

http://ws5.e-vision.nl/systeem3/images/Final%20version%20conference%20report%20low-res.pdf

http://whqlibdoc.who.int/unaids/2006/9291734942_eng.pdf

2002-

2006

Neatherlands

NIGZ

AIDS and Mobility, Europian networking project on the issue of migration and HIV/AIDS

Eu. Com. Leonardo da Vinci

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/case-fenarete_en.htm

2004

2006

Italy

EAC/12/04

Fenarete program- professional training to Peer Educators in the field of prostitution.

European Network Male Prostitution (ENMP) tagja

http://whqlibdoc.who.int/unaids/2006/9291734942_eng.pdf

2003

2004

European Commission

népegészség programjának része

 

SHAPE (Swiss Hungarian AIDS Prevention Effort)

http://gateway.nlm.nih.gov/MeetingAbstracts/ma?f=102220969.html

http://sites.google.com/site/shivamantra/jelentes

 

1994-97

Swiss

Óvegylet, Nemzeti AIDS Bizottság, SOTE

Marginalizált csoportok (melegek, prostituáltak, börtönben élõk, elhanyagolt fiatalok)HIV/AIDS attitüde változása

Liverpool University

http://www.nature.com/bdj/journal/v196/n4/full/4811009a.html

1992

1996

Liverpool University

Dental practice in Europe  at the End of the 18th Century

PEP/LA Peer Education Program of Los Angeles

http://www.pepla.org/Middle%20East%20photos.html

http://www.pepla.org/internat.html

1992-96

USA

SOTE, NEVI

Trénerképzõ tréning, Kortársképzés  meghonosítása

Cupat Holim, Izraeli Egészségvédõ Intézet

1992-94

SOTE, NEVI, PEP/LA

Szexedukáció módszertana train the trainers.

WHO

1991

Swiss

Eü. Minisztérium

Szex edukációs tréningek és könyv