SexeducatioLinkek

Célcsoportok

 

Serdülők Prostitúció Fogyatékkal élők Roma egészségügy

Fogyatékkal élők szexuális problémái

A szerelem, a szexualitás, a család, az emberi élet és önkifejezés legfontosabb alkotóeleme, amelyhez mindenkinek joga van. Ahhoz, hogy valóban a boldogság forrásává váljon a magánélet a fogyatékkal élőknek nagyon sok nehézséggel kell megküzdeniük. Ennek elérésére, a tabuk, előítéletek, félelmek leküzdésére dolgozta ki az Alapítvány új oktatási, nevelési szexuálpedagógiai módszertanát az iskolai oktatás alsó és felső tagozata részére nevelőknek (gyógypedagógusnak, tanárnak, szülőnek, szociális munkásnak) és a gyerekek számára külön munkafüzeteket (megjelenés alatt).

Oktatás, tanfolyamok
1.1996 óta a fogyatékkal élő gyermekek szülei, nevelői számára számára tréningeket szervezünk: Az értelmi sérültek érzelmi élete címmel.

2. Semmelweis Egyetem és a Műszaki Egyetem közös képzése Rehabilitációs mérnöki szak 2002-2009
Tárgy: fogyatékkal élők szexuális élete 1 félév

3. Csokonai Mihály Egyetem, Pedagógiai Kar, Gyógypedagógiai szak /Kaposvár
Tárgy: értelmi sérültek érzelmi nevelése
2 félév

 

Kiadványok, Oktatási anyagok
I. A konduktív pedagógia története - az 1999-es Frankfurti Könyvvásáron lett bemutatva:

Forrai J.: Memoirs of the beginnigs of conductive pedagogy and András Pető Budapest.1999. új Aranyhíd és Foundation of Conductive Education Birmingham 163 p ISBN 963 85499 2 0.

II. 2003-ban az Oktatási Minisztérium hivatalos tankönyvvé nyilvánította a tankönyvcsaládot, mely tanári és munkafüzetekből áll.

1. Forrai Judit: értelmi sérültek érzelmi, szexuális élete és nevelése (tanári útmutató)
2. Forrai Judit, Lengyel Adél: Én-kép-kirakó/ alsó tagozatos tanulóknak,
3. Forrai Judit, Lengyel Adél: Felnőttország-járás/felső tagozatos tanulóknak)

A tankönyv-család célja az értelmi fogyatékos tanulók önismeretei, érzelmi és szexuális nevelésére vonatkozó ismeretek tanításának segítsége. Figyelembe vettük azokat a gyermeklélektani szempontokat, amelyek elősegítik a tanulók egészséges személyiségfejlődését. Alkalmazható enyhe fogyatékosok Környezetismeret: testünk és egészségünk (1-4 osztály), Természetismeret- biológia: Az emberi test mőködése (8. osztály), Természetismeret-biológia, egészségtan: Az emberi szexualitás .Családtervezés (9.osztály) Az egészség megőrzése (10. osztály), középsúlyos fogyatékosok Környezet- és egészségvédelem: Az emberi test, serdülőkor (5-10. osztály) tárgyak oktatására.

A tanári könyv fejezetei:

  • elméleti ismeretanyag pedagógusoknak
  • gyakorlatok tanári kézikönyve (alsó-, felső tagozat számára)
  • napi-problémák- esettanulmányok
  • szexuális fogalomszótár tanárok és tanulók számára
  • melléklet: külföldi szakirodalom (fordítások)szülőknek, pedagógusoknak

A tanári kézikönyv nélkül nem érthető a két munkafüzet, mert minden gyakorlat részletes leírása, óratervezete és vázlata ebben a könyvben van. Megjelöli a szükséges segédeszközöket (zenei és irodalmi betéteket).

A munkafüzetekről általában: a gyakorlatok címe megegyezik a tanári könyvben találtakkal. Kreatív munkára (rajz, vágás, hajtogatás, szerepjáték, stb.) ösztönző gyakorlatok közös végzése alkalmat ad a felmerülő kérdések megbeszélésére.

  1. Én-kép-kirakó. A két munkafüzet közül a fiatalabb korosztálynak az alsó tagozatba (1-2. osztály) járóknak készült. Egyszerű képek, rajzos feladatok segítségével, zenei, képzőművészeti alkotások bemutatásával kívántuk e kényes téma taníthatóságát elősegíteni. Figyelembe vettük a minimum-maximum követelményt, hogy a gyengébb tanulók is felzárkózhassanak. Drámapedagógiai módszert is alkalmaztunk. A durva, törvénytelen, erőszakos magatartásra oktatás közben gyakran hívjuk fel a figyelmet, hogy önvédelmüket, kiszolgáltatott helyzetük esetén segítséget adjunk. Fontos ismétlődő gyakorlatok a relaxáció, amely a feszültségmentességet segíti elő.
  2. Felnőttország-járás A képi anyagon kívül a feladatlapok alkalmazása segíti elő a témák megismerését. Részletesen foglalkozunk az érzelmi megnyilvánulásokkal a feladatok során, hogy megérthető legyen a saját és a másik ember érzelmeinek megnyilvánulása. A feladatsorok a már meglévő ismeretekre épül, ezek a reális énkép, pozitív ön- és társkép kialakítása, negatív tulajdonságok felismerése és azok csökkentése, a család, munkahely, testi higiéne fontossága, sportolásban rejlő lehetőségek, orvosi-fogorvosi vizsgálatok rendszeressége, a másság elfogadása, az emberi életszakaszok bemutatása és megbeszélése.
A kosárban 3 termék található -2500 Ft értékben
Kosár megtekintése, rendelés leadása