SexeducatioLinkek

Célcsoportok

 

Serdülők Prostitúció Fogyatékkal élők Roma egészségügy

Prostitúció

Az Alapítvány évek óta foglalkozik a férfi- női prostituáltak szociális és egészségügyi problémáival, HIV/AIDS felvilágosításával és egyéb ártalomcsökkentő prevenciós programokkal.

1995-ben készült el az első felmérés a budapesti utcai prostituáltakról.

1996-2000-ig az Alapítvány tagja volt a Kiút Veled ökumenikus Egyesületnek, mely utcai szolgálatot nyújtott a prostituáltak mentálhigiénés támogatására

Oktatás, tanfolyamok
1. 1997-ben szerveztük az első prostitúciót megelőző tanári tréninget Ózdon az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet munkatársaival együtt.

2. 2000-2001 Szupervíziós tréning
2000-ben megalakult a magyarországi prostituáltakkal foglalkozó Utcai Szociális Munkások
Országos Műhelye.

Az együttműködésben résztvevő egyesületek:
Szex Edukációs Alapítvány - Budapest, Utcai Szociális Segítők Egyesülete - Tatabánya, Periféria Egyesület - Nyíregyháza, Napfényt az életnek Alapítvány - Miskolc.
Közös munkánk célja a szakmai kölcsönös segítés, tapasztalatok megosztása, közös adatbázis és információs hálózat létrehozása, közös érdekképviselet, oktatás, kiadványok szervezése, célcsoporthoz juttatása.

Felsőoktatási programok, melyet az Alapítvány munkatársai tartanak:
ELTE BTK Szociálpolitika és Szociális munka szak (2000- 2005ig től)
Tárgy: Szociális munka és a prostitúció. 2 félév

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. Szociális munkásképző szak. (nappali és levelező) 2000-2005ig.
Tárgy: Szociális munka és prostitúció
1 félév

Wesley János Teológus, Lelkész és Szociális Munkásképző Főiskola. Szociális munkásképző szak  2002- jelenleg is
Tárgy: Szociális munka és prostitúció. 2 félév

Kiadványok, Oktatási anyagok, melyet az Alapítvány munkatársai írtak
Feher Lenke dr. és Forrai Judit dr.: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. Budapest. 1999. Nőképviseleti Titkárság.300. old. ISBN963 7025 67 7.

Forrai J.(szerk): 100 kérdés és válasz a prostitúció megértéséhez. Kiút Veled Egyesület és a Fészek Mozgalom (Mouvement de Nid, Franciaország). Budapest. 1997.

Forrai J. (szerk): Civilization, sexuality and social life in historical context, the hidden face of urban life. ed. J. Forrai.Budapest, 1996. új-Aranyhíd Kft. ISBN963 85499 12

Forrai J. :Ne dőlj be! Emberkereskedelem megelőzése. Középiskolai oktatási program .Budapest. 2002. Nemzetközi Migrációs Szervezet(IOM) ISBN 963 00 8962 9

Forrai J. Lőrincz Norbert:: Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában. Budapest. Wesley kiadó. 2003.

Szórólapok prostituáltaknak 3 nyelven (magyar, orosz, román)

Kiadványok, kutatások
Forrai J.: Férfi és női utcai prostituáltak, összehasonlító vizsgálat.
Szenvedélybetegségek. Addictológia Hungarica. VI. évf. 1998. 6. sz. 434-442.

Forrai J.: Szegénység és bűnözés különös formája a budapesti utcákon: a férfi és női prostitúció. Belügyi Szemle. 2. sz. 1999. 91-102.

Forrai-Simka: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és a megelőzés jelentősége a prostituáltak körében.. Egészségnevelés. XXXX. évf. 1-2.sz. 1999. 22-29.

Forrai J.: Prostitúció, emberkereskedelem. Gondolatok az emberkereskedelemről a készülő ENSZ-konvenció tükrében . Belügyi Szemle.(különszám) 2000/3. 28-39.

Programok:

1. Lend@Hand Project. Eu Comission:2008-2010

The project aims at promoting best practices in forced or voluntary return system of women victims of human beings trafficking

http://www.tampepitalia.it/lend_hand/lend_hand_it.php 

2. TAMPEP 5-8 Eu Com. DG SANCO F4. 1999-2010

Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP

http://tampep.eu

3. AIDS and Mobility Eu-Com.2002-2006

AIDS and Mobility, Europian networking project on the issue of migration and HIV/AIDS

http://whqlibdoc.who.int/unaids/2006/9291734942_eng.pdf

4.IOM BUDAPEST COUNTER-TRAFFICKING PROGRAMME UNIT 2003-2004

www.iom.hu/.../CounterTrafficking%20Programme%20Unit%202003-2004.pdf

5. European Network Male Prostitution (ENMP) 2003-2004

http://whqlibdoc.who.int/unaids/2006/9291734942_eng.pdf

A kosárban 3 termék található -2500 Ft értékben
Kosár megtekintése, rendelés leadása